MACIEJ JAWORSKI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Zapraszamy do naszej kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Maciej Jaworski

Kancelaria Komornicza nr VI w Szczecinie
71-220 Szczecin
ul. Modra 120/3
tel.91 4877360
www.komornikjaworski.pl
e-mail : szczecin3@komornik.pl

Rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 98 14401387 0000 0000 0852 0607

 

Kancelaria Komornicza nr VI w Szczecinie

71-220 Szczecin
ul. Modra 120/3

tel. 91 487-73-60
 

szczecin3@komornik.pl

Nr kancelariiw EPU : 1392

Zgodnie do art. 760 § 1 kpc, wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się bądź na piśmie, bądź ustnie do protokołu. Wnioski złożone w formie elektronicznej nie podlegają rozpoznaniu.

 

Konto bankowe :
98 1440 1387 0000 0000 0852 0607

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek - piątek godz. 10:00 do 14:00 

dyżur Komornika :

w poniedziałek godz. 10:00 do 14:00