Licytacje nieruchomości

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

16-02-2018 o godz. 11:00

  • lokal mieszkalny położony przy ul.Produkcyjna 25/7, 70-895 Szczecin, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00092521/1