Do pobrania

 

 

Art. 8 ust 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji: Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Wniosek egzekucyjny w sprawach KM

Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych KMP


Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika.